Interview i Bogmarkedet om ABZebra

Zebraen på kinesisk eventyr
Arkiv 2005/10/10 Nils Bjervig

Det lille børnebogsforlag AbZebra er på vej til en eksportsucces med en kontrakt på flere år og mange bøger til ikke blot Kina, men også store dele af det øvrige Asien

I det nordligste Nordsjælland, i Ålsgårde, et stenkast fra Hammer Mølle og med et kig på Øresund over mod Sverige har det lille børnebogsforlag AbZebra sine kontorer i ægteparret Regitze Schmidts og Michael Fords hjem.
Forlaget er kun to år og syv bøger gammelt. Det sidste skud på stammen er en voksenbog, skrevet af Regitze Schmidt, der udgives på imprintet AbZ. Alle bøgerne, undtagen to, er skrevet af Michael Ford, og han har lavet dem både i en dansk og en engelsk udgave, som han også selv har skrevet.
Michael Ford er en erfaren skribent, der debuterede med en roman i 1986.

Eventyr
Hvorfor har I valgt eventyret som jeres erklærede genre?
»Michael havde fået til opgave at skrive en række bøger til danskundervisningen på sin skole. Og det gav ham en meget stor frihed at benytte eventyrets form,« fortæller Regitze Schmidt. »Han nød at skrive på den måde. Og så tog ideen om eget forlag langsomt form. Jeg skubbede på, mens Michael var noget mere tilbageholdende. Jeg underviste selv på det tidspunkt, og på en tur til Zoologisk Have med en 7.-klasse købte jeg en lille zebra med hjem og stillede den på hans skrivebord: ‘Her er din maskot.’ Det gjorde noget ved ham, og bogen Den skæve zebra var født.«
Det blev starten på forlaget AbZebra.

Koncept
»Det var fra begyndelsen klart, at vi ville lave eventyr. Moderne eventyr med referencer til gamle dage, med en mening, skrevet i et sprog, der skulle ligge i den danske eventyrtradition. Et sprog, der skulle udfordre og holde det danske sprog levende. Vi ville fokusere på sprogets muligheder, og det, mente vi, kunne vi gennem eventyret. Og da vi jo begge er fra en tid, hvor bøger var i sort/hvid, lå det lige for at lave dem i sort/hvid – og det passede jo som fod i hose til zebraen,« siger Regitze Schmidt.

Traditionen
I jeres pressemateriale og på jeres hjemmeside siger I, at I vil videreføre H.C. Andersen-traditionen. Det er en ikke nogen lav ambition. Hvori består den tradition for jer?
»Vi prøver at lave en historie, der er fortalt både til børn og voksne,« siger Michael Ford. »Der skal være to historier i én – den ene til den voksne, den anden skal være den, barnet læser og forstår. Det er tænkt sådan, at barnet først får historien læst højt, kan stille spørgsmål og få forklaringer og senere selv læse historien og få en aha-oplevelse ved at opdage også ‘over-historien’. Det var, som jeg ser det, hvad H.C. Andersen gjorde.«
Det kan man vel kalde en ydre del af en H.C. Andersen-tradition. Hvad med den indre?
»Ja, vores emner er nye og moderne, og jeg prøver at komme med et bud på, hvordan en sprogdragt kan fungere i dag. Men det er vanskeligt at komme her og sige, at man vil skrive nogle H.C. Andersen-agtige eventyr her i Danmark. Der får man jo Janteloven lige i hovedet med det samme. Og jeg er jo slet ikke ude på at blive en ny H.C. Andersen. Overhovedet ikke. Jeg føler mig inspireret af ham, af hans måde at fortælle en meget simpel historie på, så den appellerer til både børn og voksne.«

Sproget
I taler meget om sproget. Kan I fortælle lidt mere konkret, hvad I mener med at gøre mere for sproget?
»Der er skrevet mange dejlige børnebøger, men det er, som om det danske sprog ikke er blevet plejet ordentligt. Megen dansk børnelitteratur er sjov og underholdende, men det er, som om det er inden for et begrænset sprog. Man går ikke ud og bruger nogle anderledes ord, ord, børn ikke hører så ofte,« siger Regitze.
»Jeg synes, at meget af de sidste 30 års børnelitteratur har lidt under, at socialrealismen lagde en kvælende hånd over flere forfattergenerationer. Det med at sige tingene bare ligeud og fortælle om, hvor grimme vi i virkeligheden er og være meget eksplicit omkring megen negativitet i tilværelsen. Jeg synes ikke, det er formålet med kunsten,« siger Michael Ford. »Hvis man bliver ved med at klæde myterne, som du opdrager dine børn med, i et meget lavt lix-sprog, så mener jeg ikke, at børn bliver udfordret nok. Jeg vil gerne skrive nogle enkle, helt basale eventyr om moderne emner, men i et sprog, som udfordrer til at tænke på en lidt anden måde, end man gør, når man læser en bog om en lort på hovedet. Bøger som Ringenes Herre og Harry Potter har jo ambitionen om sprog på et rimeligt højt niveau – de har gjort meget for børn i dag.«

Didaktik
Det lyder, som om I tænker meget i didaktik?
»Ja, det gør vi. Det, jeg vil videregive, er kultur. Ikke blot den danske, men mere kultur som sådan. Det har jeg meget øje for, og det er nok blevet accentueret af, at jeg selv er andengenerationsindvandrer, min far var englænder, min mor svensk, og jeg kom til Danmark som femårig. Jeg har både her og i Sverige følt mig som en fremmed, og så er det ekstra vigtigt at lære om de kulturelle tråde tilbage. Mine bøger udspiller sig nok i Danmark og handler om danske begivenheder. Fx vil bøgerne om Gnomen (den første Gnomen på Hammer Mølle er kommet, red.), som jeg nu skal til at lave en hel række af, føre læseren fra istiden og op til i dag,« siger Michael Ford.

Et rigtigt eventyr – i Kina
»Det gik ikke så godt sidste sommer, hvor vi fik meget lidt respons på vores bøger. Gennem nogle venner fik vi øje på Eksportrådet. Jeg tænkte straks på Kina, hvor de jo er helt vilde med H.C. Andersen. Hvorfor skulle vi ikke prøve Kina?«
En anden god indfaldsvinkel var, at deres anden bog Den sidste panda foregår i Kina.
Eksportrådet gav forlaget en startpakke, der består i research i markedet efter egne ønsker. Udgifterne deles fifty-fifty.
»Vi fik lavet research på det kinesiske marked. Og vores eksportrådgiver foreslog, at vi startede i Hongkong. Og resultatet var så lovende, at vi besluttede at gå videre med 2. del af pakken, som vi også betalte halvdelen af. Marcus (Kern, der bl.a. arbejder med it og pr for forlaget, red.) og jeg tog ud og besøgte de fem forlag, der var blevet peget på. Nogle af dem var simpelt hen for store og ville have os som kontakt i Europa. Det var ikke noget for os. Den sidste dag mødtes vi med EEO, Executive Education Organization. De havde læst og testet bøgerne, og de forelagde os med det samme en kontrakt. De passede fint til os, ikke i størrelse, altså, men de havde også skolen som udgangspunkt.«
EEO er egentlig en trykkerivirksomhed, der har valgt at gå ind i forlagsbranchen.
Kontrakten gælder for hele Asien. I første omgang drejer det sig om Kina, men på bogmessen i Beijing arbejdede EEO på at få udbygget udgivelsesområdet. Japan, Singapore, Korea og Australien ligger fast nu.
»De var alle meget begejstrede for vores sort/hvide koncept. Og EEO får rettighederne til videresalg, og den indebærer en stigende royalty. Det er ikke kun på bøger, men også digitale medier, tegnefilm, merchandise … « fortæller Regitze Schmidt.
Aftalen gælder ikke blot de fire eventyrbøger, der er udgivet, men også fire bøger om året i formatet som Den skæve zebra og to mindre følgetoner om Gnomen. Og kontrakten har ingen slutdato. Den første bog foreligger allerede på kinesisk.
Om økonomien vil de blot sige, at de kan blive boende i deres nye hus.

Priser – og en konkurrence
Forlaget udsender deres bøger med fast pris på de nye titler. De begyndte med vejledende. I begyndelsen gav man 50 % i boghandlerrabat.
»Vi troede, at hvis vi gav 50 %, ville boghandlerne tage bøgerne hjem. Men det gjorde de ikke.«
Derfor giver man for fremtiden kun 20 % – og sælger meget gerne direkte over nettet. Forlaget har ikke nogen sælgere i øjeblikket, men man regner med at få nogle inden for kortere tid. Ekspeditionen er gået over til at trykke og ekspedere gennem Schultz.
Om der skal være frie priser eller ej, er ikke så vigtigt. Det vigtige er, at bøgerne bliver solgt.
»Og hvis der blot blev købt et eksemplar til alle biblioteker i Danmark, ville vi have gjort noget godt for at stimulere læselysten,« siger Michael Ford.
Forlaget ønsker også at tiltrække nye forfattere. Derfor har de udskrevet en eventyrkonkurrence: Skriv et eventyr og få udgivet en bog. Deadline for indlevering er 20. december 2005. Læs mere på forlagets hjemmeside www.abzebra.dk

Personerne bag AbZebra
Efter sin uddannelse (mag.art. i engelsk) har Michael Ford undervist og lavet teater (primært i Skåne) og været skoleleder i Danmark. Han har udgivet en række bøger siden 1986, romaner og debatbøger, sidst ‘Ole Bole gik i skole’ fra 2002, et »humoristisk angreb på 68’ernes politiske og pædagogiske forsøg med den danske skole«. I dag er han underviser på en arabisk skole i Helsingør, der fortrinsvis har libanesiske elever. Han er forfatter til de fem første bøger på AbZebra og skal også stå for teksten til størstedelen af de fremtidige bøger.
Regitze Schmidt er uddannet i reklamebranchen, har undervist, været magasin-redaktør dels i Sverige, dels i Tyskland, været viceinspektør på en privat skole og haft research/reklamevirksomhed og været administrationschef på Dagbladet Børsens Magasincenter. Hun illustrerer forlagets bøger og tager sig af pr med meget mere. I de første fire bøger er illustratoren anført med navnet Elisabeth Ford. Det navn har hun senere udskiftet med sit pigenavn Regitze Schmidt. Hun har sammen med forlagets medarbejder Marcus Kern stået for de indledende forhandlinger med Kina.
Alt-i-tekst.dk & ABZebra | CVR: 26999545 | Lergraven 5, DK 3140 Ålsgårde - Danmark