Priser

Priser paa oversaettelser og tekst

Oversættelser
til/fra/imellem: dansk, svensk og engelsk -
indhent uforbindende pris på opgave.
 
Priser - afhængigt af tekst-type og -størrelse
fra 1,55 - 2,05 kr./ord.
 
Korrektur, kommatering, rettelser
og redigering af danske tekster fra ca. 0,70 kr./ord.
 
Alt-i-tekst
Kr. 850,00 pr. time - eller efter tilbud på opgave. 
 
Ved større, løbende og planlagte opgaver
Kr. 550,00 pr. time - eller tilbud på opgave. 

 Vi forstår vigtigheden af en deadline.

  • Koncepts
    der er mere end kreative tanker
    Kr. 850,00 pr. time - eller tilbud på opgave.

 

  • Din virksomheds historie
    Den skriver vi efter dit skriftlige eller mundtlige oplæg.
    Indhent venligst tilbud.   

          Ovenstående priser er excl. moms. 

Læs om vor favorable klippekortsordning

Alt-i-tekst.dk & ABZebra | Lergraven 5, DK 3140 Ålsgårde - Danmark